‘Mindfulness is bewust zijn van je ervaring van moment tot moment, zonder daar een oordeel over te hebben.’ Jon Kabat-Zinn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.