Resultaten

De effecten van de Mindfulness training voor kinderen zijn door de Universiteit van Amsterdam onderzocht in een pilot-onderzoek op drie Amsterdamse basisscholen. In het publieksverslag staat dat de Mindfulness training positieve effecten heeft op weerbaarheid tegen stress en op het functioneren van de kinderen. Kinderen piekerden minder na de training. Ze waren zich bewuster van hun emoties, ervoeren meer geluksgevoelens en vonden het leven begrijpelijker, beter hanteerbaar en meer betekenisvol.

Volgens de ouders waren hun kinderen na de training minder angstig en lieten zij een verbetering zien in hun gedrag. Ook zagen ouders een vermindering in slaapproblemen. Sommige van deze positieve effecten vertoonden acht weken na de training nog ontwikkeling. Veel leerkrachten vonden bovendien het klimaat in de klas verbeterd.

Het volledige publieksverslag kunt u hier downloaden.